Dokumenty

2000


2004

 

2005

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2012

 

2013

Pismo Prezydenta Olsztyna do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zamknięcia ruchu tranzytowego w mieście dla samochodów ciężarowych

Pismo

załącznik

Odpowiedź Pani Marszałek Ewy Kopacz na zapytanie poselskie Posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie południowej obwodnicy Olsztyna

Pismo

Pismo do Ministra Nowaka

Pismo

 

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania decyzji Nr 06/13 z dnia 3 czerwca 2013 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16", od km 132+220 istniejącej drogi krajowej nr 16 do km 4+611 (pikietaż lokalny 16c) istniejącej drogi krajowej 16.

Obwieszczenie