2006

 

Projektowanie przez GDDKiA wielowariantowej koncepcji przebiegu OBWODNICY, uzgodnienia i konsultacje społeczne. Działania te obejmowały lata 2006-2007.