Wykonawcy drugiej części obwodnicy wybrany

Doskonała informacja dla Olsztyna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę drugiej części obwodnicy miasta.

Obwodnica dla Olsztyna

Wyprowadzenie TIR-ów z miasta, Ochrona istniejących dróg miejskich, Zwiększenie bezpieczeństwa na olsztyńskich ulicach

Trochę historii

Historia obwodnicy Olsztyna sięga okresu przedwojennego. Do problemu powrócono w latach dziewięćdziesiątych, kiedy powstały nowe opracowania planistyczne i projektowe dotyczące ruchu miejskiego i regionalnego.

Południowa obwodnica Olsztyna w liczbach

25 kilometrów - długość obwodnicy, droga dwujezdniowa – po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku, 15 kilometrów drogi ekspresowej

Utrzymanie decyzji dla Olsztyńskiej obwodnicy

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję znak DOII-II-db/BOII-2db-772-23-1490/13/14 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 06/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. znak IGR-II.7820.1.5.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania; „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” od km 132+220 istniejącej drogi krajowej nr do km 4+611 (pikietaż lokalny 16c) istniejącej drogi krajowej nr 16. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna.

Po porozumieniu czas na projekty

4 miesiące temu zawarliśmy porozumienie, teraz czas na kolejne działania – zapowiada Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Powstają kolejne projekty w budowie południowej obwodnicy Olsztyna.

Nowe olsztyńskie ulice dla obwodnicy

W postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego do obwodnicy Olsztyna do węzła „Szczęsne” - złożono 8 ofert.

Projekty dla olsztyńskiej obwodnicy

Jeszcze w listopadzie tego roku upłynie termin wykonania pierwszej z trzech dokumentacji na budowę połączeń obwodnicy z Olsztynem. Łączymy Olsztyn z budowaną południową obwodnicą – powiedział prezydent Olsztyna.

Porozumienie dla węzłów komunikacyjnych

Obwodnica dla Olsztyna to przedsięwzięcie regionalne, dlatego przed rozpoczęciem budowy należy zadbać o pozostałe drogi w regionie, które połączą miasta i miasteczka.

Przetarg na dokumentację dla ulic Towarowa i Leonharda

Bardzo cieszymy się z wywalczonej przez mieszkańców Olsztyna obwodnicy. Budowa tej arterii odciąży miasto i poprawi komunikację z innymi miastami i regionami. Musimy pracować teraz nad połączeniem miasta z obwodnicą – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Obwodnica może być ekspresowa

Obwodnica Olsztyna może być drogą ekspresową, a miasto nie będzie musiało dopłacać do jej budowy. To wnioski wynikające ze spotkania, które odbyło się w środę (15 stycznia 2014 roku) w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim.

Obwodnica i drogi krajowe w unijnej perspektywie

Budowa obwodnicy Olsztyna i dokończenie modernizacji drogi numer 7 to ważniejsze inwestycje, które będą realizowane z programów unijnych na Warmii i Mazurach w latach 2014-2020.

Przetargi na dokumentację

Urząd Miasta w Olsztynie ogłosił 17 stycznia 2014 roku przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch ulic, które będą stanowiły dojazd do węzłów obwodnicy. Chodzi o ulicę Towarową i ul. Pstrowskiego.

Senator Górecki o obwodnicy

Senator prof. Ryszard Górecki popiera budowę obwodnicy Olsztyna w pełni finansowanej ze środków rządowych.

Budujemy obwodnicę Olsztyna

Południowa obwodnica Olsztyna zaczyna się materializować. Wskazują na to ostatnie wydarzenia. Już nie tylko o niej mówimy, walczymy o nią, czy z nadzieją (ale i z obawą) oczekujemy, w którym z kolejnych aneksów rządowego programu budowy dróg się znajdzie.