Historia obwodnicy Olsztyna sięga okresu przedwojennego, kiedy to ówcześni planiści rysowali przebiegi obwodnicy naszego miasta. Do problemu powrócono w latach dziewięćdziesiątych, kiedy powstało kilka opracowań planistycznych i projektowych związanych z tym zagadnieniem.

 

W 1990 roku wykonano koncepcję budowy drugiej jezdni na drodze krajowej nr 51 na odcinku Olsztynek – Olsztyn, ale tylko do granic miasta Olsztyna. W 1995 roku wykonano koncepcję dobudowy drugiej jezdni dla drogi nr 16 – Grudziądz-Augustów ale z pominięciem przebiegu przez miasto Olsztyn. Następnie w 1997 roku wykonano koncepcję programową modernizacji drogi krajowej nr 16 na odcinku od obejścia Ostródy do Barczewa, także z wyłączeniem Olsztyna. Wnioskować stąd można, że obwodnica Olsztyna nie była ujmowana w planach zarządów dróg krajowych. W latach 1999-2000 w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego wykonano pierwsze studium możliwości obejścia miasta na ciągach dróg między regionalnych nr 16, 51 i 53 a miasto Olsztyn wykonało studium komunikacyjne.  W obu opracowaniach brano pod uwagę budowę obwodnicy Olsztyna.