2008

Pismo Prezydenta Olsztyna do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie dotyczące stanu przygotowań podjętych przez władze miasta w celu skomunikowania sieci ulicznej Olsztyna z przyszłą obwodnicą.