2005

 

Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przystąpieniu do wykonania projektu OBWODNICY.

Podpisanie porozumienia między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Prezydentem Miasta Olsztyna w sprawie współfinansowania projektu OBWODNICY.

Przygotowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad specyfikacji zamówienia publicznego i rozpisanie przetargu na wykonanie projektu OBWODNICY.

 

 

Dokumenty ze spotkania w sprawie budowy obwodnicy Olsztyna zorganizowanego przez olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

  • Protokół oraz lista obecności ze spotkania zorganizowanego przez GDDKiA Oddział w Olsztynie dotyczącego "Budowy obwodnicy Olsztyna na kierunku dróg krajowych 16 i 51" które odbyło się 27 października 2005 r.

Porozumienie z GDDKiA w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej