2007

Wprowadzenie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projektu budowy OBWODNICY (północno-wschodniej) na listę indykatywną Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

Przyjęcie uchwałą Rady Ministrów Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, w ramach którego planowana jest przebudowa drogi krajowej nr 16 wraz z budową OBWODNICY Olsztyna.

 

Pismo Prezydenta Olsztyna do Dyrektora GDDKiA Oddział w Olsztynie przedstawiające stanowisko Gminy Olsztyn w sprawie przebiegu obwodnicy miasta.

Postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Olsztyna.