2013

 

Zainicjowanie przez Prezydenta Olsztyna prac nad ograniczeniem tranzytowego ruchu ciężarowego przez Olsztyn i skierowanie go na inne drogi krajowe i wojewódzkie.

Olsztyński oddział GDDKiA uzyskał zgodę na złożenie do wojewody warmińsko-mazurskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID (zgody na realizację inwestycji drogowej) dla południowej obwodnicy Olsztyna. Oznacza to, że do 10 marca 2013 zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na budowę obwodnicy Olsztyna. 

W związku z dużym zakresem zadania procedura wydawania  decyzji ZRID może  potrwać kilka miesięcy. Po uprawomocnieniu się decyzji rozpocznie się wycena nieruchomości przejmowanych pod budowę drogi  i wypłata  odszkodowań. Wysokość odszkodowań zostanie ustalona w drodze wyceny sporządzonej przez wyłonionego w przetargu (przeprowadzonego przez wojewodę) rzeczoznawcę majątkowego.

 

Pismo Prezydenta Olsztyna do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zamknięcia ruchu tranzytowego w mieście dla samochodów ciężarowych

Pismo

załącznik

Odpowiedź Pani Marszałek Ewy Kopacz na zapytanie poselskie Posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie południowej obwodnicy Olsztyna

Pismo

Pismo do Ministra Nowaka

Pismo

 

Polskie Radio

Polskie Radio - Olsztyn ma dość czekania na obwodnicę. Zamkną miasto