2000

 

Porozumienie sześciu gmin w sprawie współpracy planistycznej, przy projektowaniu przebiegu przyszłej OBWODNICY.
Opracowanie przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego „Wstępnej koncepcji obejścia Miasta Olsztyna na ciągu dróg krajowych Nr 16 i Nr 51”.
Aktualizacja Studium Komunikacyjnego Miasta Olsztyna.

 

 

Uchwały Rad Gmin dotyczące zawarcia współpracy w przygotowaniach do budowy drogi nr 16 w powiązaniu z drogą nr 51 i tras komunikacyjnych przebiegających poza miastem Olsztyn.