1999

Przystąpienie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego do wyznaczenia korytarza komunikacyjnego przyszłej OBWODNICY.

Porozumienie Prezydenta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Biurem Planowania Przestrzennego dotyczące współpracy logistycznej i projektowej.