2001

 

Uchwalenie przez Radę Miasta Olsztyna Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna z uwzględnieniem OBWODNICY.
Podobne działania zostały podjęte w gminach ościennych, zabezpieczające przebieg trasy OBWODNICY. Wyjątek reprezentuje Gmina Dywity sabotująca wspólne ustalenia.

Rozpoczęcie działań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmierzające do wpisania OBWODNICY w Strategię rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Plan zagospodarowania przestrzennego.