2012

 

Kolejne odmowy Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Transportu przydziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad środków na częściowe finansowanie, zapewniające kontynuację projektu budowy OBWODNICY.

 

 

Pismo Prezydenta Miasta Olsztyna z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, na budowę obwodnicy południowej Olsztyna:

Pismo

 

Stanowisko Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 16 poprzez budowę południowej obwodnicy Olsztyna.

  • Stanowisko Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przebudowy drogi krajowej Nr 16 wraz z obwodnicą Olsztyna

Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie informujące o zajęciu przez Radę stanowiska w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 16.

  • Pismo Pana Grzegorza Piotra Drozdowski Przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 lutego 2012 r. do Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna

Informacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o braku środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę południowej obwodnicy Olsztyna.

  • Pismo Pana Adama Zdziebło Sekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. do Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna

Informacja Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o odmowie przyznania Miastu Olsztyn dodatkowych środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi priorytetowej VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

  • Pismo Pani Patrycji Wolińska-Bartkiewicz Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. do Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna

Pismo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych związanych z przygotowaniem i budową południowej obwodnicy Olsztyna.

Pismo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do Prezydenta Olsztyna w sprawie budowy obwodnicy Olsztyna na drodze krajowej nr 16 i nr 51.

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na pismo Prezydenta Olsztyna w sprawie wsparcia działań miasta mających na celu budowę południowej obwodnicy Olsztyna.

  • Pismo Pana Adama Zdziebło Sekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 20 grudnia 2012 r. do Pana Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna

Stanowisko Rady Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracji wobec informacji dotyczących polityki Ministerstwa Transportu związanej z budową obwodnic, w tym obwodnicy Olsztyna.

  • Stanowisko Rady Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego wobec informacji dotyczących polityki Ministerstwa Transportu związanej z budową obwodnic, w tym obwodnicy Olsztyna

Apel do parlamentarzystów o wsparcie starań GDDKiA zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę południowej obwodnicy Olsztyna

Pismo

Filmy

W radiu

(materiały udostępnione dzięki uprzejmości Radia Olsztyn)

ERROR: Content Element with uid "4293" and type "media" has no rendering definition!

ERROR: Content Element with uid "4297" and type "media" has no rendering definition!

ERROR: Content Element with uid "4298" and type "media" has no rendering definition!

ERROR: Content Element with uid "4301" and type "media" has no rendering definition!