2012

 

Kolejne odmowy Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Transportu przydziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad środków na częściowe finansowanie, zapewniające kontynuację projektu budowy OBWODNICY.

 

 

Pismo Prezydenta Miasta Olsztyna z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, na budowę obwodnicy południowej Olsztyna:

Pismo

 

Stanowisko Rady Powiatu w Olsztynie w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 16 poprzez budowę południowej obwodnicy Olsztyna.

Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie informujące o zajęciu przez Radę stanowiska w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 16.

Informacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o braku środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę południowej obwodnicy Olsztyna.

Informacja Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o odmowie przyznania Miastu Olsztyn dodatkowych środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi priorytetowej VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

Pismo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych związanych z przygotowaniem i budową południowej obwodnicy Olsztyna.

Pismo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do Prezydenta Olsztyna w sprawie budowy obwodnicy Olsztyna na drodze krajowej nr 16 i nr 51.

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na pismo Prezydenta Olsztyna w sprawie wsparcia działań miasta mających na celu budowę południowej obwodnicy Olsztyna.

Stanowisko Rady Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracji wobec informacji dotyczących polityki Ministerstwa Transportu związanej z budową obwodnic, w tym obwodnicy Olsztyna.

Apel do parlamentarzystów o wsparcie starań GDDKiA zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę południowej obwodnicy Olsztyna

Pismo

Filmy

W radiu

(materiały udostępnione dzięki uprzejmości Radia Olsztyn)

ERROR: Content Element type "media" has no rendering definition!

ERROR: Content Element type "media" has no rendering definition!

ERROR: Content Element type "media" has no rendering definition!

ERROR: Content Element type "media" has no rendering definition!