Bliżej do celu

  • luty 2014 - Przetarg na dokumentację projektową dla olsztyńskich ulic: Towarowa i Leonharda

  • marzec 2014 – Zawarcie porozumienia z władzami województwa w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej Olsztyn-Butryny-Zgniłocha

  • kwiecień 2014 – Umowa na projekty dla kolejnych olsztyńskich ulic: ul. Towarowej z układem drogowym węzła „Olsztyn Wschód”, ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Stalową do granic administracyjnych miasta, od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną do skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda 

  • sierpień 2014 - Utrzymanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania; "Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16"

  • luty 2015 – gotowy projekt dla nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego do obwodnicy Olsztyna do węzła "Szczęsne"

  • połowa 2015 – podpisanie umowy na budowę olsztyńskiej obwodnicy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn