Obwodnica dla Olsztyna

Wyprowadzenie TIR-ów z miasta, Ochrona istniejących dróg miejskich, Zwiększenie bezpieczeństwa na olsztyńskich ulicach

  • Wyprowadzenie TIR-ów z miasta

  • Ochrona istniejących dróg miejskich

  • Zwiększenie bezpieczeństwa na olsztyńskich ulicach

  • Przebudowa i modernizacja olsztyńskich ulic

  • Lepsze skomunikowanie miasta z regionem i dużymi miastami

  • Poprawa jakości życia

  • Skrócenie czasu podróży z i do Olsztyna