Trochę historii

Historia obwodnicy Olsztyna sięga okresu przedwojennego. Do problemu powrócono w latach dziewięćdziesiątych, kiedy powstały nowe opracowania planistyczne i projektowe dotyczące ruchu miejskiego i regionalnego.

Historia obwodnicy Olsztyna sięga okresu przedwojennego. Do problemu powrócono w latach dziewięćdziesiątych, kiedy powstały nowe opracowania planistyczne i projektowe dotyczące ruchu miejskiego i regionalnego. W latach 1999-2000 w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego wykonano pierwsze studium możliwości obejścia miasta na ciągach dróg międzyregionalnych nr 16, 51 i 53 a miasto Olsztyn wykonało studium komunikacyjne. W obu opracowaniach ujęto budowę obwodnicy Olsztyna. Decyzja o budowie południowej obwodnicy Olsztyna zapadła w 2013 r.