Utrzymanie decyzji dla Olsztyńskiej obwodnicy

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję znak DOII-II-db/BOII-2db-772-23-1490/13/14 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 06/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. znak IGR-II.7820.1.5.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania; „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” od km 132+220 istniejącej drogi krajowej nr do km 4+611 (pikietaż lokalny 16c) istniejącej drogi krajowej nr 16. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna.

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję znak DOII-II-db/BOII-2db-772-23-1490/13/14 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 06/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. znak IGR-II.7820.1.5.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania; „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” od km 132+220 istniejącej drogi krajowej nr do km 4+611 (pikietaż lokalny 16c) istniejącej drogi krajowej nr 16. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna.