Po porozumieniu czas na projekty

4 miesiące temu zawarliśmy porozumienie, teraz czas na kolejne działania – zapowiada Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Powstają kolejne projekty w budowie południowej obwodnicy Olsztyna.

4 miesiące temu zawarliśmy porozumienie, teraz czas na kolejne działania – zapowiada Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Powstają kolejne projekty w budowie południowej obwodnicy Olsztyna.

Województwo Warmińsko-Mazurskie i Gmina Olsztyn zawarły z firmą Roden Road Design Polska Sp. z o.o. z Warszawy oraz Roden Mernoki Iroda Kft Budapeszt umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyna – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn (połączenie ul. Płoskiego z węzłem drogowym Olsztyn Jaroty w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna). Całkowita wartość umowy - 341.800,00 zł brutto, w tym udział Gminy Olsztyn - 17 % - 58.106 zł brutto). (3.07.2014 r.)

 

 Terminy:

  • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych (ZRID)– 30.03.2016 r. (w tym: opracowanie koncepcji programowej dla zadania – 2 miesiące od daty zawarcia umowy),
  • planowany termin realizacji robót budowlanych w oparciu o ww. dokumentację – lata 2016-2017,
  • planowane zakończenie robót budowlanych przewidziano na – 31.08.2017 r.