Projekty dla olsztyńskiej obwodnicy

Jeszcze w listopadzie tego roku upłynie termin wykonania pierwszej z trzech dokumentacji na budowę połączeń obwodnicy z Olsztynem. Łączymy Olsztyn z budowaną południową obwodnicą – powiedział prezydent Olsztyna.

<xml> </xml>

Jeszcze w listopadzie tego roku upłynie termin wykonania pierwszej z trzech dokumentacji na budowę połączeń obwodnicy z Olsztynem. Łączymy Olsztyn z budowaną południową obwodnicą – powiedział prezydent Olsztyna.

10.04.2014 r. Gmina Olsztyn zawarła z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska umowę na opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji o łącznej wartości umowy 1.709.700,00 zł brutto, w tym pomoc merytoryczna przy przeprowadzaniu postępowań na roboty budowlane oraz nadzór autorski.

 

W związku z dużym zakresem prac objętych przedmiotową dokumentacją planowane jest etapowanie terminów jej przekazywania Zamawiającemu:

  • opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od planowanego połączenia ul. Towarowej z układem drogowym węzła „Olsztyn Wschód” Południowej Obwodnicy Olsztyna do skrzyżowania ulicy Towarowej z ul. Budowlaną wraz z  uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) -  listopad 2014 roku,
  • opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Lubelskiej na odcinku  od skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Stalową do granic administracyjnych miasta (opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej, projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – luty 2015 r.,
  • opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną do skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda  wraz z  uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – luty 2015 roku.