Przetarg na dokumentację dla ulic Towarowa i Leonharda

Bardzo cieszymy się z wywalczonej przez mieszkańców Olsztyna obwodnicy. Budowa tej arterii odciąży miasto i poprawi komunikację z innymi miastami i regionami. Musimy pracować teraz nad połączeniem miasta z obwodnicą – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

<xml> </xml>

Bardzo cieszymy się z wywalczonej przez mieszkańców Olsztyna obwodnicy. Budowa tej arterii odciąży miasto i poprawi komunikację z innymi miastami i regionami. Musimy pracować teraz nad połączeniem miasta z obwodnicą – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

W lutowym przetargu w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego  w ciągu obwodnicy” - złożono 6 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk – kwota 1.709.700,00 zł brutto.