Wykonawcy drugiej części obwodnicy wybrany

Doskonała informacja dla Olsztyna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę drugiej części obwodnicy miasta.


Umowa na obwodnicę podpisana

GDDKiA podpisała umowę na budowę odcinka południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 o długości 10 km (Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe). Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia...


Bliżej do celu

luty 2014 - Przetarg na dokumentację projektową dla olsztyńskich ulic: Towarowa i Leonharda marzec 2014 – Zawarcie porozumienia z władzami województwa w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej Olsztyn-Butryny-Zgniłocha kwiecień...


Obwodnica dla Olsztyna

Wyprowadzenie TIR-ów z miasta, Ochrona istniejących dróg miejskich, Zwiększenie bezpieczeństwa na olsztyńskich ulicach


Trochę historii

Historia obwodnicy Olsztyna sięga okresu przedwojennego. Do problemu powrócono w latach dziewięćdziesiątych, kiedy powstały nowe opracowania planistyczne i projektowe dotyczące ruchu miejskiego i regionalnego.


Południowa obwodnica Olsztyna w liczbach

25 kilometrów - długość obwodnicy, droga dwujezdniowa – po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku, 15 kilometrów drogi ekspresowej


Utrzymanie decyzji dla Olsztyńskiej obwodnicy

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję znak DOII-II-db/BOII-2db-772-23-1490/13/14 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy...


1 2 3 >