2009

 

Wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  inwestycji dla części południowej OBWODNICY.

 

 

Informacja olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotycząca prac przygotowawczych budowy obwodnicy Olsztyna na kierunku dróg krajowych nr 16 i nr 51.

Pismo Dyrektora GDDKiA Oddział w Olsztynie do Prezydenta Olsztyna informujące o zaawansowaniu prac przygotowawczych budowy obwodnicy Olsztyna przeprowadzonych na drogach krajowych nr 16 i nr 51.

Stanowisko Prezydenta Olsztyna w sprawie wyboru wariantu przebiegu drogi głównej DK 51 w rejonie miejscowości Dywity.

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie odmowy przeniesienia projektu wschodniej obwodnicy Olsztyna z listy rezerwowej na listę podstawową w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.