Południowa obwodnica Olsztyna w liczbach

25 kilometrów - długość obwodnicy, droga dwujezdniowa – po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku, 15 kilometrów drogi ekspresowej

  • 25 kilometrów - długość obwodnicy
  • droga dwujezdniowa – po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku
  • 15 kilometrów drogi ekspresowej
  • 10 kilometrów drogi głównej ruchu przyspieszonego
  • 5 wyjazdów z miasta na obwodnicę
  • 1 skrzyżowanie w Kudypach
  • 4 węzły drogowe: Olsztyn Południe, Jaroty, Pieczewo, Olsztyn Wschód
  • 32 mosty, w tym: estakada nad Bagnem Klebarskim o dł. 300 m., estakada o dł. 324 m. w rejonie Ostrzeszewa, most przez Łynę o dł. 240 m.
  • 31 miesięcy budowy (od podpisania umowy)
  • 95 km – drogi dojazdowe w rejonie obwodnicy
  • 1,4 mld zł – koszt budowy obwodnicy